top of page

Privacy Verklaring

1. Algemeen

1.1. Aanmelden gebeurt door middel van het invullen van de gegevens via de uitnodigingslink verstuurd door SoundFit. Na het invullen van deze gegevens en de eerste betaling bent u lid van SoundFit.

1.2. Bij leden onder de 18 jaar is officiële toestemming van de ouders/verzorgers nodig.

2. Voorwaarden

 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SoundFit en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen SoundFit en het lid.

 

2.2. SoundFit behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijziging zal in werking treden na 1 kalendermaand. Indien het lid zich niet kan vinden in de wijziging, kan het abonnement worden stopgezet vanaf de datum dat deze ingaan. Hiervoor dient de officiële opzegprocedure te worden gevolgd. Zie hiervoor 7.1.

3. Lidmaatschap

 

3.1. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.3.2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale tijd van een maand. Hierna wordt het abonnement automatisch verlengd met steeds een maand.3.3. SoundFit behoudt zich het recht om te vragen naar identificatie, om na te gaan of het lid daadwerkelijk een lidmaatschap bij SoundFit heeft.

4. Abonnementsgelden

 

4.1. Betalingen gebeuren vooraf via SEPA automatische incasso, tenzij anders afgesproken bij inschrijving.

4.2. Als bovenstaande betaling niet lukt, heeft het lid 2 weken de tijd de betaling alsnog te voldoen. Hierna kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

4.3. Indien het lid achterstallige betalingen heeft, kan het lid geen gebruik maken van de diensten van SoundFit.

 

4.4. SoundFit hanteert geen inschrijfkosten.

4.5. De prijzen die genoemd worden zijn inclusief BTW.

 

4.6. SoundFit behoudt het recht om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsgelden te indexeren.

5. Privacy

 

5.1. SoundFit bewaart de gegevens van het lid binnen de AVG regelgeving. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

 

6. Huisregels

 

6.1 Bij SoundFit en lessen van SoundFit gelden bepaalde huisregels. Deze zijn terug te vinden bij SoundFit en op de website van SoundFit onder het kopje huisregels.

7. Beëindiging lidmaatschap

 

7.1. SoundFit hanteert een opzegtermijn van minimaal 1 maand, ingaande op de eerste van de kalendermaand.

 

7.2. Opzeggen dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@soundfit.nl met duidelijke vermelding van voor en achternaam.

 

8. Openingstijden

 

8.1. SoundFit behoudt zich het recht om de openingstijden te wijzigen.

9. Beeldgebruik

 

9.1. SoundFit heeft het recht beeldmateriaal te gebruiken voor zijn website en social mediakanalen. Indien het lid dit niet wilt dient hij/zij dit van te voren kenbaar te maken.

 

10. Aansprakelijkheid

 

10.1 SoundFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als geval van ongeval of letsel van het lid. SoundFit kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

bottom of page